ПЛАН УПИСА УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025. ГОДИНУ

Објављено: 15.04.2024.

ПЛАН УПИСА УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025. ГОДИНУ

 

Редни бр. ЗАНИМАЊЕ Степен Број ученика Број одјељења
1. Грађевински техничар IV 48 2
2. Архитектонски техничар IV 56 2
3. Геодетски техничар IV 24 1
4. Монтер суве градње-молер III 12 0.5
5. Каменорезац-керамичар III 12 0.5