ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР (Surveying technician)

Датум објаве: 28.02.2024.

Геодетски техничари баве се пословима мјерења земљишта, одржавања катастарских елабората, обиљежавања грађевинских објеката, праћења њихове изградње те праћење помицања и деформације грађевинских објеката, радовима који прате изградњу саобраћајница, тунела, објеката високоградње, монтажу индустријских хала и сл.

Геодетски техничари задужени су за прикупљање и обраду података о простору. У ту се сврху служе тоталним станицама, посебним уређајима за регистровање, меморисање и кодирање података на терену. Подручја која је врло тешко мјерити посматрају и снимају из зрака. Кодиране податке са терена  преносе на рачунар и обрађују са специјализованим програмима.

Осим као помоћ на изради планова и карата, геодетски техничари сарађују са грађевинцима и архитектама. Пружају им потребне информације прије саме изградње, те прате настале промјене након изградње објекта.

Знања, вјештине и пожељне особине

Осим стечених стручних знања за обављање послова геодетског техничара, важна је способност уочавања разлика у величини и удаљености  објеката, способност доброг сналажења у простору и просторне перцепције.

Посао захтијева прецизност и тачност, јер свака грешка може имати озбиљних посљедица за све оне који ће се касније служити израђеним плановима и картама. Зависно о  захтјевима самог мјеста рада, геодетски техничари морају имати добру кондицију за могући већи физички напор и рад на отвореном. С обзиром на честу сарадњу са стручњацима сродних струка пожељно је да буду комуникативни и склони тимском раду.