МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ–МОЛЕР

Датум објаве: 01.09.2023.

Сува градња је уобичајени начин изградње. Примјењује се код радова на адаптацији постојећих или код унутрашњих радова на новосаграђеним објектима. Монтер суве градње облаже зидове и плафоне гипсаним плочама, монтира преградне зидове металним подконструкцијама и гипсокартонским плочама, облаже зидове облогама од дрвета и других материјала, монтира спуштене и закривљене плафоне и зидове. Поставља изолационе слојеве, шупље подове, зидове у санитарним просторима са металном потконструкцијом и изведеним прикључцима за санитарне уређаје. Монтира и лијепи гипсане украсе. Ради у унутрашњости простора. Посао није физички превише тежак, релативно је једноставан за извођење и чист.

Молер обавља послове: бојење унутрашњих и спољашних зидних површина, бојење дрвених површина (врата, прозори, подови), бојење металних површина (гвоздени и лимени елементи, радијатори, цијеви), тапетарски радови (припремање подлоге, љепила и постављање тапета) и монтирање скела. Ради на отвореном и у затвореном простору. Посао није физички превише тежак, релативно је једноставан за извођење.

Монтер суве градње - молер може радити на објектима различите намјене, стамбеним, јавним, индустријским и другим објектима, и то на зидовима, плафонима и подовима, са различитим нивоима сложености самих послова. Послови могу бити на вањском или у унутрашњем простору. Најчешће запошљавају у приватним предузећима која су специјализована за ове врсте радова. Обе врсте послова спадају у групу завршних радова у грађевинарству.

Монтер суве градње - молер ради на отвореном и у затвореном простору, изложен температурним разликама, влази, вјетру и атмосферским утицајима. Ризик од пада са висине је неминован, јер се врло често радови изводе на великим висинама. У унутрашњим просторима ризици су нешто мањи, с тим да је присутан ризик од механичких повреда и удара високог напона. При обављању послова заузимају различите положаје тијела – често се сагињу и дижу, стоје, чуче и сл, те то доводи до одређених оштећења на кичменом стубу.

Монтер суве градње – молер треба да је просјечне тјелесне издржљивости, доброг здравља, покретљив, да је прецизан и спретан нарочито у рукама. Битно је да има превазиђен страх од висине, да има добру равнотежу јер се радови углавном обављају на мердевинама или скелама на висини. Треба да има добар вид и да распознаје боје.
Монтер/ка сухе градње изводи грађевинске радове у/на објектима високоградње (у тзв. лаганој конструкцији) користећи различите материјале за суху градњу (дрво, метал, пластика, гипс-картонске плоче, изолациони материјали и друго). Радове изводи при изградњи нових објеката као и при санацији и адаптацији постојећих. 
Планира и организује активности, припрема потребне ресурсе и простор за извођење послова сухе градње. Врши премјеравање и означавање позиција према пројектној документацији, припрема и монтира конструкције и потконструкције. Обрађује и монтира завршне облоге, те уграђује изолационе слојеве. Припрема и монтира декоративне елементе и обавља завршну обраду облога. Води радну документацију и обавља друге административне и комерцијалне послове из домена свог рада. Комуницира са надређенима, сарадницима и клијентима примјењујући правила пословне комуникације. Координира извођење послова са другим извођачима радова комуницирајући на етички и професионалан начин у складу са принципима родне, расне, националне, културолошке, религијске и друге равноправности. Примјењује и осигурава стандарде квалитета у свом раду, спроводи поступке и мјере очувања здравља, заштиту радне и животне средине као и мјере противпожарне заштите. 
Молер изводи завршне радове на грађевинским објектима користећи различите материјале (боје, лакови, тапете, премази, намази...). Планира и организује активности, припрема потребне ресурсе и простор за извођење молерских радова. Обрађује и припрема подлогу, изводи радове прије бојења и обавља бојење површина у складу са техничким захтјевима и жељама клијената. Изводи радове на декорисању површина примјеном различитих техника и метода зависно од жеља клијената и пројекта. 
Води радну документацију и обавља административне и комерцијалне послове из домена свога рада. Комуницира са надређенима, сарадницима и клијентима примјењујући правила пословне комуникације, те координира извођење послова са другим извођачима радова комуницирајући на етички и професионалан начин у складу са принципима родне, расне, националне, културолошке, религијске и друге равноправности. Примјењује и осигурава стандарде квалитета у своме раду, спроводи поступке и мјере очувања здравља, заштиту радне и животне средине као и мјере противпожарне заштите.