ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР (Civil Technician, Construction Technician)

Датум објаве: 28.02.2024.

КО ЈЕ ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР?

Грађевински техничар је особа која користећи своје умеће и вештине, употребљава изворне или прерађене производе  из природе (дрво, земља, камен, бетон, челик...) и користи за изградњу објеката. Поред тога што планира изградњу објеката, грађевински техничар је и надзире.

У начелу разликујемо послове грађевинског техничара високоградње који се  бави изградњом  стамбених и јавних објеката, затим  нискоградње који  гради  путеве, жељезнице, мостове, тунеле и сл. и техничара  хидроградње који је задужен за изградњу водовода, насипа,  брана,...

Грађевински техничари се могу разликовати и према пословима које претежно обављају. Тако разликујемо непосредне произвођаче (организују и надгледају послове на градилишту), планере или аналитичаре (баве се припремом и организацијом производње) и техничаре (баве се цртањем и разрађивањем детаља).

Трајање образовања је 4 године а послови којима грађевински техницар може да се бави су:

  • техничка сарадња у разради нацрта на рачунару и изради техничке документације
  • сарадња у израдни трошковника
  • сарадња у вођењу градилишта и градилишне документације
  • самостално вођење градилишта мањих грађевина у складу са Законом о градњи