Трогодишња занимања

АРМИРАЧ-БЕТОНИРАЦ

радници на арматури
Армирачи
 • претежно ради на грађевини, у области нискоградње, високоградње и хидроградње
 •  посао се састоји од уградње арматуре у елементе и конструкције од бетона; арматуре се израђују од арматурног гвожђа и постављају се у темеље, ограде, стубове, степенице  и друге конструкције, како би бетон био чврст али истовремено и еластичан
 • армирач мора знати на који начин и гдје треба да постави арматуре и неопходно је да има увид у пројекат конструкције на којој ради
 • овај посао захтијева да радник буде физички спреман за рад на отвореном у свим временским приликама
 • у току трогодишњег школовања за армирача- бетонирца сусрешћете се са многим стручним предметима које је неопходно знати уколико желите да се бавите овим послом

ЗИДАР

Зидар

Једно од најстаријих занимања у грађевинарству је ЗИДАР.

 • основи посао зидара је зидање појединачних елемената грађевине и њихово повезивање у трврду и стабилну конструкцију
 • зидар поставља темеље, гради зидове, мостове, бетонира цесте, тунеле, поставља хидроизолацију и сл.
 • зидар свој посао обавља тако што слаже цигле, камене блокове или блокове од неког другог материјала и спаја их малтером различитог састава
 • зидари морају знати  тумачити нацрте, скице и цртеже будућег објекта

Осим прецизности за ово звање нужна су и специфична стручна знања која се стичу током 3 год.

МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ– МОЛЕР

Сува градња је уобичајени начин изградње. Примјењује се код радова на адаптацији постојећих или код унутрашњих радова на новосаграђеним објектима.

Монтер суве градње:

 • облаже зидове и плафоне гипсаним плочама,
 • монтира преградне зидове металним потконструкцијама и гипс-картонским плочама,
 • облаже зидове облогама од дрвета и других материјала,
 • монтира спуштене и закривљене плафонеи зидове,
 • поставља изолационе слојеве, шупље подове, зидове у санитарним просторима са металном   потконструкцијом и изведеним прикључцима за санитарне уређаје,
 • монтира и лијепи гипсане украсе.

Ради у унутрашњости простора. Посао није физички превише тежак, релативно је једноставан за извођење и чист.

Молер обавља послове:

– бојење унутрашњих и спољашних зидних површина,

-бојење дрвених површина(врата, прозори, подови),

– бојење металних површина (гвоздени и лимени елементи, радијатори, цијеви),

– тапетарски радови (припремање подлоге, љепила и постављање тапета) и монтирање скела.

– Ради на отвореном и у затвореном простору.

Монтер суве градње – молер треба да је просјечне тјелесне издржљивости, доброг здравља, покретљив, да је прецизан и спретан нарочито у рукама. Битно је да има превазиђен страх од висине, да има добру равнотежу јер се радови углавном обављају на мердевинама или скелама на висини. Треба да има добар вид и да распознаје боје.

ФАСАДЕР

 • Фасадер израђују вањске фасаде на стамбеним, јавним, индустријским и пољопривредним објектима. Фасаде могу бити од различитих материјала и изведене различитим технологијама што додатно даје шароликост самог занимања.
 • Фасадери постављају потребну звучну и термичку изолацију на зидове објекта. Осим израде фасада на новоизграђеним објектима, фасадери санирају и рестаурирају фасаде које су оштећене због различитих утицаја природе и човјека (влага, вјетар, земљотрес, поплаве, птице, инсекти, ратна разарања и други утицаји).
 • Фасадери израђују и постављају фасадне декорације и рељефне украсе од гипса и других материјала на фасадне зидове.
 • Фасадер може радити на објектима различите намјене, стамбеним, јавним, индустријским и другим објектима, и то на зидовима, стубовима и плафонима, са различитим нивоима сложености самих послова. Послови се углавном обављају на спољашњем простору, ријетко могу да се изводе и у унутрашњем простору. У зависности од жеља инвеститора и самог пројекта фасадери изводе фасаде различитим технолошким поступцима.

Фасадер ради на отвореном и у затвореном простору, изложен је температурним разликама, влази, вјетру и атмосферским утицајима. С обзиром на то фасадер треба да је просјечне тјелесне издржљивости, доброг здравља, покретљив, да је прецизан и спретан нарочито у рукама. Битно је има превазиђен страх од висине и да има добру равнотежу јер се радови углавном обављају на мердевинама или скелама на висини. Треба да има добар вид и да распознаје боје.

КАМЕНОРЕЗАЦ

КО ЈЕ КАМЕНОРЕЗАЦ?

Каменорезац се бави дјелатношћу резбарења камена којом се камену или стијени мијења облик отклањањем његових дијелова. Под тим се може подразумијевати припрема камења, односно њихово резање погодно за грађевински материјал, али и трансформација у умјетничку скулптуру.

ТРАЈАЊЕ ОБРАЗОВАЊА ЈЕ 3 ГОДИНЕ.

КАМЕНОРЕЗАЦ ОБАВЉА СЉЕДЕЋЕ ПОСЛОВЕ:

-Резбарење камена за различите надгробне споменике;

-Сјечење камена за разне грађевинске материјале;

-Прављење разних скулптура од камена.

КЕРАМИЧАР

КО ЈЕ КЕРАМИЧАР?

Керамичар се бави постављањем плочица на равне и тврде површине (зидови и подови).

Поравнава подлогу, припрема и исјеца плочице за углове, припрема и мијеша љепљиву смјесу и наноси је на подлогу и плочице.

Лијепи плочице на подлогу, пазећи да површина буде равна и да су празнине између плочица равномјерно распоређене. Попуњава простор између плочица специјалном фугом.

ТРАЈАЊЕ ОБРАЗОВАЊА ЈЕ 3 ГОДИНЕ.

КЕРАМИЧАР ОБАВЉА СЉЕДЕЋЕ ПОСЛОВЕ:

-поставља плочице на различите врсте подлога;

-исјеца плочице за углове;

-мијеша љепило и наноси на плочице;

-ставља специјалну масу на плочице – фугу.