Савјет родитеља

Poslovnik o radu Savjeta roditelja

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika

ТЕРМИНИ ИНФОРМАЦИЈА
ОДЈЕЉЕЊСКИ СТАРЈЕШИНАОДЈЕЉЕЊЕПРВА СМЈЕНАДРУГА СМЈЕНА
МАРИЈА ЛЕКОВИЋI1
ТАТЈАНА ОШТИI2
ДРАГАНА РАДОЊИЋI3
УНА БЕРИЋI4
НЕБОЈША ВУКАЈЛОВИЋ I5
ПЕТАР ЦРНОМАРКОВИЋII1
МИЛЕНА МИШЕЉИЋII2
ДУШАНКА САФНЕРII3
ЖЕЉКА СТАНИШИЋII4
МАРИЈАНА ЗОРИЋII5
МИЛАНА ПИЉАКIII1
СИНИША ОВУКАIII2
МИРА ДАВИДОВИЋIII3
ЈЕЛЕНА НОВАКОВИЋIII4
ЈАСМИНА ЋУЛУМIII5
САЊА ЦВИЈИЋ ВУЧКОВИЋIV1
ЈЕЛИЦА КОМЉЕНОВИЋIV2
ВУКИЦА ДРАГОЈЕВИЋIV3
ДРАЖЕНА БУБОЊИЋIV4
САЊА ТОДОРОВИЋIV5
СИНИША БУКАРАЦIV6