Građevinska škola Banjaluka
UPIS U PRVI RAZRED ŠKOLSKE 2017/2018. GODINE
U školsku godinu 2017/2018. upisuju se:
IV stepen
- GRAĐEVINSKI TEHNIČAR - 72 učenika (tri odjeljenja)
- ARHITEKTONSKI TEHNIČAR - 48 učenika (dva odjeljenja)
- GEODETSKI TEHNIČAR – 24 učenika (jedno odjeljenje)
III stepen
- ARMIRAČ/BETONIRAC - 12 učenika (pola odjeljenja)
- ZIDAR- 12 učenika (pola odjeljenja)
Mjerila i načini izbora kandidata
Redoslijed kandidata utvrđuje se prema ukupnom broju bodova dobijenih na osnovu:
- Opšteg uspjeha u osnovnoj školi
- Posebnog uspjeha u osnovnoj školi iz pet predmenta značajnih za struku
(srpski jezik, strani jezik, matematika, fizika, informatika)
Vrednovanje uspjeha
Vrednovanje uspjeha u osnovnoj školi iskazuje se srednjom prosječnom ocjenom uspjeha na kraju godine, pomnoženo sa brojem bodova na sljedeći način:
- U VI razredu prosječna ocjena opšteg uspjeha pomnoži se sa dva;
- U VII razredu prosječna ocjena opšteg uspjeha pomnoži se sa dva;
- U VIII razredu prosječna ocjena opšteg uspjeha pomnoži se sa tri;
- U IX razredu prosječna ocjena opšteg uspjeha pomnoži se sa tri;
Na osnovu opšteg uspjeha kandidat može da ostvari najviše 50 bodova.
Vrednovanje posebnog uspjeha u osnovnoj školi iz pet predmeta značajnih za struku vrši se na sljedeći način:
- U VIII razredu prosječna ocjena iz pet predmeta pomnoži se sa dva;
- U IX razredu prosječna ocjena iz pet predmeta pomnoži se sa dva;
Po ovom osnovu kandidat može da ostvari najviše 20 bodova.
Upis učenika obavlja se u dva upisna roka:
Prvi u junskom roku, od 12. do 23. juna 2017. godine.
Drugi u julskom roku, od 03. do 14. jula 2017. godine.
Upisni rokovi
JUNSKI UPISNI ROK
Prijem dokumenata za upis u četvorogodišnja zanmanja je od 12. do 13. 06. 2017. godine, za učenike koji imaju 60 i više bodova.
Rezultati upisa objavljuju se 15. 06. 2017. godine do 10 časova na oglasnoj tabli škole i na školskom sajtu.
Prijem dokumenata za upis u četvorogodišnja i trogodišnja zanmanja za učenike koji imaju manje od 60 bodova je od 19. do 21. 06. 2017. godine.
Rezultati upisa objavljuju se 23. 06. 2017. godine do 10 časova na oglasnoj tabli škole i na školskom sajtu.
JULSKI UPISNI ROK
Prijem dokumenata za upis u četvorogodišnja i trogodišnja zanimanja je od 03. 07. do 05. 07. 2017. godine.
Rezultati upisa objavljuju se 07. 07. 2017. godine do 10 časova na oglasnoj tabli škole i na školskom sajtu.
Od 10. do 14. 07. 2016. godine, kandidati koji nisu zadovoljili uslove konkursa za željeno zanimanje upisuju se u škole, odnosno smjerove u gimnazijama, struke i zanimanja u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama gdje ima slobodnog mjesta.
Dokumenti za upis
Učesnici konkursa podnose školi potrebne dokumente:
1. Prijavu za upis (popunjava se prilikom prijavljivanja u školi);
2. Originalno svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, odnosno nostrifikovano svjedočanstvo ili potvrdu o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju;
3. Izvod iz matične knjige rođenih;
4. Diplomu "Vuk Stefanović Karadžić";
5. Diplomu za izuzetan uspjeh iz predmeta značajnih za zanimanje u srednjoj stručnoj školi;
6. Diplomu za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto na republičkom ili višem nivou takmičenja;
7. Adresirani koverat sa imenom, prezimenom i adresom kandidata koji se prijavljuje na konkurs;
COPYRIGHT © JU GRAĐEVINSKA ŠKOLA BANJA LUKA, 2011 - 2017  |  SVA PRAVA ZADRŽANA  |  DIZAJN: BOJAN MIHAILOVIĆ