Građevinska škola Banjaluka
UPIS U PRVI RAZRED ŠKOLSKE 2018/2019. GODINE
U školsku godinu 2018/2019. upisuju se:
IV stepen
- GRAĐEVINSKI TEHNIČAR - 48 učenika (dva odjeljenja)
- ARHITEKTONSKI TEHNIČAR - 48 učenika (dva odjeljenja)
- GEODETSKI TEHNIČAR – 24 učenika (jedno odjeljenje)
III stepen
- ZIDAR-KAMENOREZAC - 24 učenika (kombinovano odjeljenja)
Mjerila i načini izbora kandidata
Redoslijed kandidata utvrđuje se prema ukupnom broju bodova dobijenih na osnovu:
- Opšteg uspjeha u osnovnoj školi
- Posebnog uspjeha u osnovnoj školi iz pet predmenta značajnih za struku
(srpski jezik, strani jezik, matematika, fizika, informatika)
Vrednovanje uspjeha
Vrednovanje uspjeha u osnovnoj školi iskazuje se srednjom prosječnom ocjenom uspjeha na kraju godine, pomnoženo sa brojem bodova na sljedeći način:
- U VI razredu prosječna ocjena opšteg uspjeha pomnoži se sa dva;
- U VII razredu prosječna ocjena opšteg uspjeha pomnoži se sa dva;
- U VIII razredu prosječna ocjena opšteg uspjeha pomnoži se sa tri;
- U IX razredu prosječna ocjena opšteg uspjeha pomnoži se sa tri;
Na osnovu opšteg uspjeha kandidat može da ostvari najviše 50 bodova.
Vrednovanje posebnog uspjeha u osnovnoj školi iz pet predmeta značajnih za struku vrši se na sljedeći način:
- U VIII razredu prosječna ocjena iz pet predmeta pomnoži se sa dva;
- U IX razredu prosječna ocjena iz pet predmeta pomnoži se sa dva;
Po ovom osnovu kandidat može da ostvari najviše 20 bodova.
Upis učenika obavlja se u dva upisna roka:
Prvi u junskom roku, od 11. do 22. juna 2018. godine.
Drugi u julskom roku, od 02. do 13. jula 2018. godine.
Upisni rokovi
JUNSKI UPISNI ROK
Prijem dokumenata za upis u četvorogodišnja zanmanja je od 11. do 12.06.2018. godine, za učenike koji imaju 60 i više bodova.
Rezultati upisa objavljuju se 14.06.2018. godine do 10 časova na oglasnoj tabli škole i na školskom sajtu.
Prijem dokumenata za upis u četvorogodišnja i trogodišnja zanmanja za učenike koji imaju manje od 60 bodova je od 18. do 20.06.2018. godine.
Rezultati upisa objavljuju se 22.06.2018. godine do 10 časova na oglasnoj tabli škole i na školskom sajtu.
JULSKI UPISNI ROK
Prijem dokumenata za upis u četvorogodišnja i trogodišnja zanimanja je od 02.07. do 04.07.2018. godine.
Rezultati upisa objavljuju se 06.07.2018. godine do 10 časova na oglasnoj tabli škole i na školskom sajtu.
Od 09. do 13.07.2018. godine, kandidati koji nisu zadovoljili uslove konkursa za željeno zanimanje upisuju se u škole, odnosno smjerove u gimnazijama, struke i zanimanja u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama gdje ima slobodnog mjesta.
Dokumenti za upis
Učesnici konkursa podnose školi potrebne dokumente:
1. Prijavu za upis (popunjava se prilikom prijavljivanja u školi);
2. Originalno svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, odnosno nostrifikovano svjedočanstvo ili potvrdu o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju;
3. Izvod iz matične knjige rođenih;
4. Diplomu "Vuk Stefanović Karadžić";
5. Diplomu za izuzetan uspjeh iz predmeta značajnih za zanimanje u srednjoj stručnoj školi;
6. Diplomu za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto na republičkom ili višem nivou takmičenja;
7. Adresirani koverat sa imenom, prezimenom i adresom kandidata koji se prijavljuje na konkurs;
COPYRIGHT © JU GRAĐEVINSKA ŠKOLA BANJA LUKA, 2011 - 2018  |  SVA PRAVA ZADRŽANA  |  DIZAJN: BOJAN MIHAILOVIĆ