Трогодишња занимања

Армирачбетонирац

радници на арматури
Армирачи
  • претежно ради на грађевини, у области нискоградње, високоградње и хидроградње
  •  посао се састоји од уградње арматуре у елементе и конструкције од бетона; арматуре се израђују од арматурног гвожђа и постављају се у темеље, ограде, стубове, степенице  и друге конструкције, како би бетон био чврст али истовремено и еластичан
  • армирач мора знати на који начин и гдје треба да постави арматуре и неопходно је да има увид у пројекат конструкције на којој ради
  • овај посао захтијева да радник буде физички спреман за рад на отвореном у свим временским приликама
  • у току трогодишњег школовања за армирача- бетонирца сусрешћете се са многим стручним предметима које је неопходно знати уколико желите да се бавите овим послом

Зидар

Зидар

Једно од најстаријих занимања у грађевинарству је ЗИДАР.

  • основи посао зидара је зидање појединачних елемената грађевине и њихово повезивање у трврду и стабилну конструкцију
  • зидар поставља темеље, гради зидове, мостове, бетонира цесте, тунеле, поставља хидроизолацију и сл.
  • зидар свој посао обавља тако што слаже цигле, камене блокове или блокове од неког другог материјала и спаја их малтером различитог састава
  • зидари морају знати  тумачити нацрте, скице и цртеже будућег објекта

Осим прецизности за ово звање нужна су и специфична стручна знања која се стичу током 3 год.