Трогодишња занимања

Армирачбетонирац

радници на арматури
Армирачи
 • претежно ради на грађевини, у области нискоградње, високоградње и хидроградње
 •  посао се састоји од уградње арматуре у елементе и конструкције од бетона; арматуре се израђују од арматурног гвожђа и постављају се у темеље, ограде, стубове, степенице  и друге конструкције, како би бетон био чврст али истовремено и еластичан
 • армирач мора знати на који начин и гдје треба да постави арматуре и неопходно је да има увид у пројекат конструкције на којој ради
 • овај посао захтијева да радник буде физички спреман за рад на отвореном у свим временским приликама
 • у току трогодишњег школовања за армирача- бетонирца сусрешћете се са многим стручним предметима које је неопходно знати уколико желите да се бавите овим послом

Зидар

Зидар

Једно од најстаријих занимања у грађевинарству је ЗИДАР.

 • основи посао зидара је зидање појединачних елемената грађевине и њихово повезивање у трврду и стабилну конструкцију
 • зидар поставља темеље, гради зидове, мостове, бетонира цесте, тунеле, поставља хидроизолацију и сл.
 • зидар свој посао обавља тако што слаже цигле, камене блокове или блокове од неког другог материјала и спаја их малтером различитог састава
 • зидари морају знати  тумачити нацрте, скице и цртеже будућег објекта

Осим прецизности за ово звање нужна су и специфична стручна знања која се стичу током 3 год.

МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ– МОЛЕР

Сува градња је уобичајени начин изградње. Примјењује се код радова на адаптацији постојећих или код унутрашњих радова на новосаграђеним објектима.

Монтер суве градње:

 • облаже зидове и плафоне гипсаним плочама,
 • монтира преградне зидове металним потконструкцијама и гипс-картонским плочама,
 • облаже зидове облогама од дрвета и других материјала,
 • монтира спуштене и закривљене плафонеи зидове,
 • поставља изолационе слојеве, шупље подове, зидове у санитарним просторима са металном   потконструкцијом и изведеним прикључцима за санитарне уређаје,
 • монтира и лијепи гипсане украсе.

Ради у унутрашњости простора. Посао није физички превише тежак, релативно је једноставан за извођење и чист.

Молер обавља послове:

– бојење унутрашњих и спољашних зидних површина,

-бојење дрвених површина(врата, прозори, подови),

– бојење металних површина (гвоздени и лимени елементи, радијатори, цијеви),

– тапетарски радови (припремање подлоге, љепила и постављање тапета) и монтирање скела.

– Ради на отвореном и у затвореном простору.

Монтер суве градње – молер треба да је просјечне тјелесне издржљивости, доброг здравља, покретљив, да је прецизан и спретан нарочито у рукама. Битно је да има превазиђен страх од висине, да има добру равнотежу јер се радови углавном обављају на мердевинама или скелама на висини. Треба да има добар вид и да распознаје боје.

ФАСАДЕР

 • Фасадер израђују вањске фасаде на стамбеним, јавним, индустријским и пољопривредним објектима. Фасаде могу бити од различитих материјала и изведене различитим технологијама што додатно даје шароликост самог занимања.
 • Фасадери постављају потребну звучну и термичку изолацију на зидове објекта. Осим израде фасада на новоизграђеним објектима, фасадери санирају и рестаурирају фасаде које су оштећене због различитих утицаја природе и човјека (влага, вјетар, земљотрес, поплаве, птице, инсекти, ратна разарања и други утицаји).
 • Фасадери израђују и постављају фасадне декорације и рељефне украсе од гипса и других материјала на фасадне зидове.
 • Фасадер може радити на објектима различите намјене, стамбеним, јавним, индустријским и другим објектима, и то на зидовима, стубовима и плафонима, са различитим нивоима сложености самих послова. Послови се углавном обављају на спољашњем простору, ријетко могу да се изводе и у унутрашњем простору. У зависности од жеља инвеститора и самог пројекта фасадери изводе фасаде различитим технолошким поступцима.

Фасадер ради на отвореном и у затвореном простору, изложен је температурним разликама, влази, вјетру и атмосферским утицајима. С обзиром на то фасадер треба да је просјечне тјелесне издржљивости, доброг здравља, покретљив, да је прецизан и спретан нарочито у рукама. Битно је има превазиђен страх од висине и да има добру равнотежу јер се радови углавном обављају на мердевинама или скелама на висини. Треба да има добар вид и да распознаје боје.