Грађевинарство

ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР (Civil Technician, Construction Technician)

KО ЈЕ ГРАЂЕВИНСKИ ТЕХНИЧАР?

Грађевински техничар је особа која користећи своје умеће и вештине, употребљава изворне или прерађене производе  из природе (дрво, земља, камен, бетон, челик…) и користи за изградњу објеката. Поред тога што планира и учествује у изградњи објеката и изради пројектне документације, грађевински техничар је и надзире.

У начелу разликујемо послове грађевинског техничара високоградње који се  бави изградњом  стамбених и јавних објеката, затим  нискоградње који  гради  путеве, жељезнице, мостове, тунеле и сл. и техничара  хидроградње који је задужен за изградњу водовода, насипа,  брана,…

Грађевински техничари се могу разликовати и према пословима које претежно обављају. Тако разликујемо непосредне произвођаче (организују и надгледају послове на градилишту), планере или аналитичаре (баве се припремом и организацијом производње) и техничаре (баве се цртањем и разрађивањем детаља).

Трајање образовања је 4 године а послови којима грађевински техницар може да се бави су:

– техничка сарадња у разради нацрта на рачунару и изради техничке документације

– сарадња у израдни трошковника

– сарадња у вођењу градилишта и градилишне документације

– самостално вођење градилишта мањих грађевина у складу са Законом о градњи

Да би се неки објекат градио што брже квалитетније и јефтиније, потребно је градњу темељно планирати, детаљно изградити пројектну документацију и онда све то „на терену“ остварити. Треба одредити редосљед и динамику извођења радова, планирати број потребних радника и количину материјала а то све је посао у којем учествује грађевински техничар.