Geodezija

GEODETSKI TEHNIČAR (surveying technician)

Geodezija je nauka koja se bavi premjerom zemljišta u cilju izrade planova i karata za pojedina područja ili teritoriju jedne zemlje, kontinenta ili cijele Zemljine lopte.

Uređaj za mjerenje

KO JE GEODETSKI TEHNIČAR?

Geodetski tehničar se bavi premjerom terena i izradom geodetskih i katastarskih planova i izvršava druge radove u okviru katastra nepokretnosti i inženjersko- tehničkih poslova kao što su prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj, rudarstvo i geologija, energetika, poljoprivreda, šumarstvo, vodoprivreda, mašinstvo i sl.

Obrazovanje traje 4 godine a nakon završene škole učenici su osposobljeni da:

– samostalno vrši obradu podataka i izradu geodetskih planova

– održava katastarske planove i katastar nepokretnosti

– samostalno vrši premjer vodova i održava njihov katastar – vrši geodetske radove u inženjersko-tehničkim oblastima (obilježava objekte na terenu  i prati radove tokom gradnje)