Геодезија

ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР (surveying technician)

Геодезија је наука која се бави премјером земљишта у циљу израде планова и карата за поједина подручја или територију једне земље, континента или цијеле Земљине лопте.

Уређај за мјерење

КО ЈЕ ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР?

Геодетски техничар се бави премjером терена и израдом геодетских и катастарских планова и извршава друге радове у оквиру катастра непокретности и инжењерско- техничких послова као што су просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, саобраћај, рударство и геологија, енергетика, пољопривреда, шумарство, водопривреда, машинство и сл.

Образовање траје 4 године а након завршене школе ученици су оспособљени да:

– самостално врши обраду података и израду геодетских планова

– одржава катастарске планове и катастар непокретности

– самостално врши премјер водова и одржава њихов катастар – врши геодетске радове у инжењерско-техничким областима (обиљежава објекте на терену  и прати радове током градње)