Архитектура

АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР

Аристотел  је  још у IV вијеку прије наше ере архитектуру  разумио као синтезу свих умјетности. Записао је темељни став да “човека окружују природа и архитектура”  и  да је “архитектура надопуна природе”.  Ова идеја и данас је актуелна, а архитектура  и даље задивљује својим богатством и разноликошћу.

Скица и модел са крановима

КО ЈЕ АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР?

Архитектура у ужем смислу је наука и умјетност пројектовања и обликовања а архитектонски техничар је особа која послије завршеног школовања у трајању од 4 године, може да:

– учествује у пројектовању и обликовању објеката високоградње

– учествује у изради урбанистичких (просторних ) планова

– учествује у процесу обнове и очувања културно-историјског насљеђа

– уради анализу цијена – предмјер и предрачун радова за објекат

Нека  од њихових могућих радних места су: урбанистички завод, грађевинско предузеће, пројектни биро, геодетски завод,  градско комунално предузеће, грађевинска инспекција, трговина грађевинским материјалима, намештајем, опремом, агенција за продају некретнина…