Упис

У школску годину 2019/2020. уписују се:

IV степен

ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР – 48 ученика (2 одјељења)

АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – 48 ученика (2 одјељења)

ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР – 24 ученика (1 одјељење)

III степен

ЗИДАР – 12 ученика (комбиновано одјељење)

АРМИРАЧ-БЕТОНИРАЦ – 12 ученика (комбиновано одјељење)

Мјерила и начини избора кандидата

Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:

  • Општег успјеха у основној школи.
  • Посебног успјеха у основној школи из пет предмента значајних за занимање у одређеној струци: (српски језик, страни језик, математика, физика, информатика)


Вредновање успјеха


Вредновање општег успјеха у основној школи исказује се средњом просјечном оцјеном успјеха на крају године, помножено са бројем бодова на сљедећи начин:У ВИ разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два;У ВИИ разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два;У ВИИИ разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три;У ИX разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три;
На основу општег успјеха кандидат може да оствари највише 50 бодова.
Вредновање посебног успјеха у основној школи из пет предмета значајних за струку врши се на сљедећи начин:У ВИИИ разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два;У ИX разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два;
По овом основу кандидат може да оствари највише 20 бодова.
По основу оба критеријума кандидат може освојити максимално 70 бодова.
Упис ученика обавља се у два уписна рока:
Први у јунском року, од 10. до 21. јуна 2019. године.
Други у јулском року, од 01. до 12. јула 2019. године.

Уписни рокови

ЈУНСКИ УПИСНИ РОК
Пријем докумената за упис у четворогодишња занмања је од 10. до 11.06.2019. године, за ученике који имају 60 и више бодова.
Резултати уписа објављују се 13.06.2019. године до 10 часова на огласној табли школе и на школском сајту.
Пријем докумената за упис у четворогодишња и трогодишња занмања за ученике који имају мање од 60 бодова је од 17. до 19.06.2019. године.
Резултати уписа објављују се 21.06.2019. године до 10 часова на огласној табли школе и на школском сајту.
ЈУЛСКИ УПИСНИ РОК
Пријем докумената за упис у четворогодишња и трогодишња занимања је од 01.07. до 03.07.2019. године.
Резултати уписа објављују се 05.07.2019. године до 10 часова на огласној табли школе и на школском сајту.
Од 08. до 12.07.2019. године, кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се у школе, односно смјерове у гимназијама, струке и занимања у средњим техничким и средњим стручним школама гдје има слободног мјеста.

Документи за упис


Учесници конкурса подносе школи потребне документе:

  1. Пријаву за упис (попуњава се приликом пријављивања у школи);
  2. Оригинално свједочанство о завршеној основној школи, односно нострификовано свједочанство или потврду о поднесеном захтјеву за нострификацију;
  3. Извод из матичне књиге рођених;
  4. Диплому “Вук Стефановић Караџић”
  5. Диплому за изузетан успјех из предмета значајних за занимање у средњој стручној школи;
  6. Диплому за освојено прво, друго и треће мјесто на републичком или вишем нивоу такмичења;
  7. Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс;