О школи

Све је почело још давне 1939. године, када је у склопу Техничке школе основан архитектонско-грађевински одсјек. Реформом школства 1974. у Бањалуци се формира Технички школски центар, а као његова организациона јединица оснива се Архитектонско-грађевинска и дрвопрерађивачка школа.

Школа се тада усељава у просторије новоизграђене зграде у Борику, тамо гдје се данас налази ОШ ‘’Бранко Ћопић’’.

старе слике школе

У том периоду ученици су се у трећем разреду опредјељивали за звање техничар  високоградње или нискоградње. Смјер геодетски техничар – геометар уводи се 1978. године, а смјер дрвопрерађивача прелази у Технолошку школу. Од те године па све до данас, школа носи назив Грађевинска школа.

У школи је постојала лабораторија за испитивање грађевинских материјала и конструкција, као и пројектни биро у којем су, поред стално запослених радника, радили и школски професори из струке.

Године 1980. долази до реформи у образовању и уводи се ‘’усмјерено образовање’’. Заинтересованост за бањалучку Грађевинску школу нагло је порасла, за разлику од Гимназије која је овом реформом изгубила на значају. У то вријеме Грађевинска школа је бројала преко хиљаду ученика и због повећања броја ученика, била је приморана да промијени објекат. Од те године школа се налазила у простору старе Учитељске школе, на мјесту гдје се данас налази Природно-математички факултет у Улици Младена Стојановића. Тада јој је у састав имена додато име бањалучког револуционара из Другог свјетског рата, Паве Радана.

Од 1993. године Грађевинска школа се издваја из Техничког школског центра и уписује се у мрежу средњих школа као самостална јавна установа за средње образовање и васпитање. Такође се премјешта у објекат који је био власништво Kатоличке цркве ( данас се на том мјесту налази Kатоличка општа гимназија).

Школски пехари и трофеји

Године 2004. простор у коме се налазила школа морао је да се врати Kатоличкој цркви и Грађевинска школа пресељава у објекат у коме се до тада одржавала практична настава, ван центра града, у Улици Браће Подгорника, гдје се налазила до новембра 2012. године. Данас се настава одвија на новој локацији у Улици Младена Стојановића, чиме је проблем смјештаја школе ријешен за извјестан период.

Школа данас

Настава у школи данас је организована кроз три смјера четвртог степена: грађевиснки техничар, архитектонски техничар и геодетски техничар; и два смјера трећег степена: зидар и армирач бетонирац.

Један од кабинета у школи

Школа учествује у разним пројектима и такмичењима. Значајне резултате ученици наше школе годинама већ остварују на учешћу у Ноћи истраживача, ИНОСТ-у, Фестивалу науке… Активни су  даваоци крви, учесници разних школских такмичења, дебатних клубова, психолошко-педагошких радионица, спортских такмичења итд. Ученици су се увијек истицали и освајали завидне резултате на пољима струке, прије свега, али и у спорту, умјетности и креативности.

Грађевинска школа данас

Наш циљ је савремено образовање, које ће ученицима пружити квалитетна знања за стручно обављање посла и напредовање у даљем школовању. Стицање знања у оквиру свих наших образовних профила уз савремен начин извођења наставе гарантује стабилну и изграђену личност наших ученика, а самим тим и предност у наставку школовања и сигурност у професији.