Građevinska škola Banjaluka
B.1 Nacrtna geometrija

B.2 Tehničko crtanje

B.3 Građevinski materijali

B.4 Građevinske konstrukcije

B.5 Mehanika tla i fundiranje

B.6 Statika i otpornost materijala

B.7 Osnove hidrotehnike

B.8 Beton i armirani beton

B.9 Organizacija građenja

B.10 Čelične i drvene konstrukcije

B.11 Saobraćajnice

B.12 Mostovi

B.13 Uvod u građevinarstvo

B.14 Primjena računara u građevinarstvu

B.15 Osnove preduzetništva

B.16 Ekologija i zaštita životne sredine

B.17 Praktična nastava

COPYRIGHT © JU GRAĐEVINSKA ŠKOLA BANJA LUKA, 2011 - 2018  |  SVA PRAVA ZADRŽANA  |  DIZAJN: BOJAN MIHAILOVIĆ