Građevinska škola Banjaluka
Šta je geodezija?

Geodezija je nauka koja se bavi mjerenjem i kartiranjem zemljine površine i promatranjem njenog gravitacijskog polja i geodinamičkih pojava kao: pomicanjem polova, plimom i osekom, te gibanjem zemljine kore u trodimenzionalnom prostoru kroz vrijeme. Osobe koje se profesionano bave geodezijom zovu se geodeti. Slobodnim riječima možemo reći da je geodezija nauka koja se bavi mjerenjm zemljine površine te prikazivanjem te površine izradom planova i karata.

Znanja koja se stiču

Geodetski tehničar u toku svog četverogodišnjeg obrazovanja se upozna sa metodama snimanja i određivanja oblika i dimenzija Zemlje, predstavljanja dijelova zemljine površine na planovima i kartama, inženjerskim radovima na izgradnji saobraćajnica, dalekovoda, tunela, naselja...
Pored toga, geodetski tehničar – geometar nauči voditi evidenciju o imovinsko – pravnim odnosima i katastru nekretnina.

Poslovi nakon završenog obrazovanja:

- u katastru, urbanizmu, rudnicima, građevinskim firmama...

COPYRIGHT © JU GRAĐEVINSKA ŠKOLA BANJA LUKA, 2011 - 2018  |  SVA PRAVA ZADRŽANA  |  DIZAJN: BOJAN MIHAILOVIĆ