Građevinska škola Banjaluka
B.1 Nacrtna geometrija

B.2 Tehničko crtanje

B.3 Građevinski materijali

B.4 Građevinske konstrukcije

B.5 Istorija arhitekture

B.6 Mehanika tla i fundiranje

B.7 Statika i otpornost materijala

B.8 Fizika zgrade i instalacije

B.9 Projektovanje u visokogradnji

B.10 Beton i armirani beton

B.11 Organizacija građenja

B.12 Slobodnoručno crtanje

B.13 Primjena računara u arhitekturi

B.14 Osnove preduzetništva

B.15 Ekologija i zaštita životne sredine

B.16 Praktična nastava

COPYRIGHT © JU GRAĐEVINSKA ŠKOLA BANJA LUKA, 2011 - 2018  |  SVA PRAVA ZADRŽANA  |  DIZAJN: BOJAN MIHAILOVIĆ