Струка: ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занимање: ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТИ

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

УКУПНО

НЕД.

ГОД.

НЕД.

ГОД.

НЕД.

ГОД.

НЕД.

ГОД.

НЕД.

ГОД.

А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

T

В

T

В

T

В

T

В

T

В

T

В

T

В

T

В

T

В

T

В

1

Српски језик

3

 

102

 

3

 

102

 

3

 

102

 

3

 

96

 

12

 

402

 

2

Страни језик

2

 

68

 

2

 

68

 

2

 

68

 

2

 

64

 

8

 

268

 

3

Физичко васпитање

2

 

68

 

2

 

68

 

2

 

68

 

2

 

64

 

8

 

268

 

4

Математика **

4

 

136

 

4

 

136

 

3

 

102

 

3

 

96

 

14

 

470

 

5

Информатика

 

2

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

68

6

Историја

2

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

68

 

7

Демократија и људска права*

 

 

 

 

 

 

 

 

2+1

 

86

 

 

 

 

 

2+1

 

86

 

8

Физика

2

 

68

 

2

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

136

 

9

Хемија

2

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

68

 

10

Географија

2

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

68

 

Б: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

T

В

T

В

T

В

T

В

T

В

T

В

T

В

T

В

T

В

T

В

1

Геодезија

3

2

102

68

3

2

102

68

2

 

68

 

2

 

64

 

10

4

336

136

2

Цртање са нацртном геометријом

1

2

34

68

1

1

34

34

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

68

102

3

Примјена рачунара

 

 

 

 

 

2

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

68

4

Примијењена геодезија **

 

 

 

 

2

 

68

 

2

1

68

34

2

 

64

 

6

1

200

34

5

Геодетски планови

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

34

68

2

1

64

32

3

3

98

100

6

Катастар земљишта и аграрне операције**

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

68

34

2

 

64

 

4

1

132

34

7

Основе предузетништва

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

68

 

 

 

 

 

2

 

68

 

8

Фотограметрија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

64

 

2

 

64

 

9

Екологија и заштита животне средине

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

64

 

2

 

64

 

10

Изборни предмет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

64

 

2

 

64

 

11

Практична настава

 

 

 

 

 

6

 

204

 

5

 

170

 

5

 

160

 

16

 

534

 

Остали облици наставе***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пројекат седмице****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А: УКУПНО (ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ)

19

2

646

68

13

0

442

0

12+1

0

425

0

10

0

320

0

55

2

1833

68

Б: УКУПНО (СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ)

4

4

136

136

6

11

204

374

9

9

306

306

14

6

448

192

33

30

1094

1008

УКУПНО А+Б

23

6

782

204

19

11

646

374

22

9

732

306

24

6

768

192

88

32

2927

1076

29

986

30

1020

31

1037

30

960

120

4003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* +1 час за модул Култура религија који се изучава у II полугодишту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Ознака предмета који се изучава као изборни у IV разреду у складу са законом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** До два часа седмично у складу са законом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** Планиране Годишњим програмом рада школе у складу са законом.