Струка: ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занимање: АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТИ

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

УКУПНО

НЕД.

ГОД.

НЕД.

ГОД.

НЕД.

ГОД.

НЕД.

ГОД.

НЕД.

ГОД.

А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

T

В

T

В

T

В

T

В

T

В

T

В

T

В

T

В

T

В

T

В

1

Српски језик

3

 

102

 

3

 

102

 

3

 

102

 

3

 

96

 

12

 

402

 

2

Страни језик

2

 

68

 

2

 

68

 

2

 

68

 

2

 

64

 

8

 

268

 

3

Физичко васпитање

2

 

68

 

2

 

68

 

2

 

68

 

2

 

64

 

8

 

268

 

4

Математика **

4

 

136

 

4

 

136

 

3

 

102

 

3

 

96

 

14

 

470

 

5

Информатика

 

2

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

68

6

Историја

2

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

68

 

7

Демократија и људска права*

 

 

 

 

 

 

 

 

2+1

 

86

 

 

 

 

 

2+1

 

86

 

8

Физика

2

 

68

 

2

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

136

 

9

Хемија

2

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

68

 

Б: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

T

В

T

В

T

В

T

В

T

В

T

В

T

В

T

В

T

В

T

В

1

Нацртна геометрија

1

1

34

34

1

1

34

34

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

68

68

2

Техничко цртање

 

2

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

68

3

Грађевински материјали

2

 

68

 

2

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

136

 

4

Грађевинске конструкције **

2

1

68

34

1

2

34

68

2

1

68

34

1

2

34

68

6

6

204

204

5

Историја архитектуре

2

 

68

 

2

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

136

 

6

Механика тла и фундирање

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

68

 

2

 

68

 

7

Статика и отпорност материјала

 

 

 

 

2

 

68

 

2

 

68

 

 

 

 

 

4

 

136

 

8

Физика зграде и инсталације

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

68

34

 

 

 

 

2

1

68

34

9

Пројектовање у високоградњи **

 

 

 

 

1

1

34

34

2

2

68

68

2

2

68

68

5

5

170

170

10

Бетон и армирани бетон

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

68

 

2

 

68

 

4

 

136

 

11

Организација грађења

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

34

34

1

1

34

34

12

Слободноручно цртање

 

 

 

 

 

2

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

68

13

Примјена рачунара

 

 

 

 

 

2

 

68

 

2

 

68

 

 

 

 

 

4

 

136

14

Основе предузетништва

 

 

 

 

 

2

 

68

2

 

68

 

 

 

 

 

2

 

68

 

15

Екологија и заштита животне средине

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

68

 

2

 

68

 

16

Изборни предмет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

34

34

1

1

34

34

17

Практична настава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

102

 

3

 

102

 

Остали облици наставе***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пројекат седмице****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А: УКУПНО (ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ)

17

2

578

68

13

0

442

0

12+1

0

425

0

10

0

320

0

55

2

1765

68

Б: УКУПНО (СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ)

7

4

238

136

9

8

306

272

12

6

408

204

11

9

352

288

39

27

1304

900

УКУПНО А+Б

24

6

816

204

22

8

748

272

24

6

833

204

21

9

672

288

94

29

3069

968

30

1020

30

1020

30+1

1037

30

960

121

4037

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* +1 час за модул Култура религија који се изучава у II полугодишту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Ознака предмета који се изучава као изборни у IV разреду у складу са законом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** До два часа седмично у складу са законом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** Планиране Годишњим програмом рада школе у складу са законом.