УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ШК. 2022/2023.ГОДИНЕ

Logo građevinske škole

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

О УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД

У ШК. 2022/23. ГОДИНИ

Упис ученика у први разред ЈУ Грађевинска школа Бањалука ће се обавити у два уписна рока:

 1. ЈУНСКИ УПИСНИ РОК
  1. 13. и 14. јуна 2022. године у времену од 8.00  до 13.00 часова
 2. за ученике који имају 60 и више бодова за четворогодишња занимања

–   резултати 16.06.2022. године до 10.00 часова  на огласној

табли школе

 1. 20, 21. и 22. јуна 2022. године у времену од 8.00 до 13.00 часова
 2. за ученике који имају мање од 60 бодова за   четворогодишња и трогодишња занимања

–   резултати 24.06.2022. године до 10.00 часова на огласној

табли школе

 • ЈУЛСКИ УПИСНИ РОК
  • 4, 5. и 6. јула 2022. године у времену од 8.00 до 13.00 часова
 • За четворогодишња и трогодишња занимања
 • резултати 08.07.2022. године до 10.00 часова на огласној табли школе
  • од 11. до 15. јула 2022. године у времену од 8.00 до 13.00 часова
 • ученици који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се у школе и занимања гдје има слободног мјеста

-Упис ученика у први разреда за шк. 2022/23. годину ће обавити Комисија за упис у учионици бр. 4.

-Ученици који уписују први разред треба да доставе документа за упис како је то наведено у Јавном конкурсу за упис ученика у први разред средњих школа РС у шк. 2022/23. години.

Предмети који се посебно бодују за струку геодезија и грађевинарство су: српски језик, страни језик, математика, физика и информатика.

Бањалука, 31.05.2022.год.                  

                                                                         Директор:

                                                                  _______________                 

                                                                 Љубан Бајић, проф.