УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД

Logo građevinske škole

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

О УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД

У ШК. 2021/2022. ГОДИНУ

Упис ученика у први разред ЈУ Грађевинска школа Бањалука ће се обавити у два уписна рока:

 1. ЈУНСКИ УПИСНИ РОК
  1. 14. и 15. јуна 2021. године у времену од 8,00  до 13,00 часова
 2. за ученике који имају 60 и више бодова за четворогодишња занимања

–   резултати 17.06.2021. године до 10,00 часова  на огласној

табли школе

 1. 21, 22. и 23. јуна 2021. године у времену од 8,00 до 13,00 часова
 2. за ученике који имају мање од 60 бодова за   четворогодишња и трогодишња занимања

–   резултати 25.06.2021. године до 10,00 часова на огласној

табли школе

 • ЈУЛСКИ УПИСНИ РОК
  • 5, 6. и 7. јула 2021. године у времену од 8,00 до 13,00 часова
 • За четворогодишња и трогодишња занимања
 • резултати 09.07.2021. године до 10,00 часова на огласној табли школе
  • од 12. до 16. јула 2021. годинеу времену од 8,00 до 13,00 часова
 • ученици који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се у школе и занимања гдје има слободних мјеста

-Упис ученика у први разреда за шк. 2021/22. годину ће обавити Комисија за упис у учионици бр. 4.

-Ученици који уписују први разред треба да доставе документа за упис како је то наведено у Јавном конкурсу за упис ученика у први разред средњих школа РС у шк. 2021/22. години.

Бањалука, 31.05.2021.год.                  

Директор:

                                                                  _______________                 

                                                                 Љубан Бајић, проф.