ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ

Поштовани ученици, обавјештавамо вас да од понедјељка, 23. марта 2020. године ЈУ Грађевинска школа Бањалука почиње са реализацијом наставе путем интернет странице школе и других расположивих средстава комуникације на даљину.

Важно је да знате:

  • ученици ће бити укључени у вибер групе са предметним наставницима путем којих ће комуницирати у времену од 9 до 13 часова сваки радни дан
  • назив и садржај наставних јединица ученицима ће бити достављен путем вибер групе, а додатни садржај презентован путем е-маил адресе ученика, интернет странице школе или путем youtube канала о чему ће ученици бити информисани од стране предметног наставника
  • е-маил адресе свих наставника ће бити постављене на интернет страници школе и наставници ће вам бити на располагању за консултације и сваки вид помоћи који је везан за наставни процес, сваки радни дан у времену од 9 до 13 часова
  • за све информације на располагању су вам одјељењске старјешине путем вибер групе или е-маил адресе

Молимо ученике да озбиљно схвате своје обавезе и активно се укључе у процес свакодневног извођења наставе путем расположивих средстава комуникације на даљину како бисмо што лакше изашли из ванредне ситуације у којој се налазимо.

    директор

Љубан Бајић,проф.