ГЕОДЕТЕ У КАТАСТРУ

Ученици четвртог разреда су у оквиру изборног предмета Катастар земљишта и аграрне операције, у пратњи предметног наставника Маријане Зорић, посјетили Катастар у Бањој Луци. Као и увијек колеге из Катастра су срдачно и љубазно примили ученике и приближили им  практичну примјену стечених теоријских знања.