Građevinska škola Banjaluka
Međunarodni dan jezika

26. septembra u našoj školi obilježen je još jedan Međunarodni dan jezika.

Ove godine glavne dvije teme su bile:

1. Putujmo Evropom - najdragocijenjenije blago i tradicija kod nas i u Evropi

2. Naše riječi stranog porijekla

Ove godine manifestaciju su zajedno osmislile i pripremile profesorice engleskog jezika Tanja Nosović i Milana Piljak u saradnji sa prof.srpskog jezika Aleksandrom Krminac. Prethodno su učenici upoznati sa značenjem ovog dana, načinom obilježavanja i podijeljeni su im zadaci koje su u saradnji sa profesorima uspješno obavili. Obilježavanju manifestacije prisustvovala je i prof.njemačkog jezika Dijana Marković.

Učenici (Ivana Tešanović III1, Talija Tintor i Marina Đukić II4 i Mila Savić, Vanja Tepić, Maja Sarić, Nedeljka Vuković, Boris Injac i Emilija Kopren IV3) su napravili panoe na kojima su prikazane naše riječi stranog porijekla, iz engleskog, njemačkog, španskog i dr.jezika. Voditeljka programa bila je Mila Savić (IV3) koja je pročitala uvodnu riječ o značaju samg dana, zanimljivostima i aktuelnosti o evropskim jezicima uopšte.

Zatim su učenice Anja Vidović i Marija Topić (IV3) prikazale predmete značajne za tradiciju evropskih zemalja i ispričali zanimljivosti o njima. Kraj manifestacije je obilježen jezičkim kvizom koji je vodila Emilija Dujaković (II5) a sastojao se iz tri dijela: pitanja sa više ponuđenih odgovora; pitanja sa direktnim odgovorom i muzički kviz.

Milan Aćimović (IV5) pratio je tok kviza, odgovore i bodovao učenike a najzanimljiviji dio kviza ipak je bio muzički dio koji su pripremile Vanja Grujić i Anja Vidović (IV3), gdje su učenici morali prepoznati države iz kojih određena melodija potiče.

Pobjednici kviza sa istim brojem bodova bili su Marko Dujaković (I5) i Mila Savić (IV3) koji su nagrađeni odličnom ocjenom za rad i zalaganje tokom ove manifestacije.

COPYRIGHT © JU GRAĐEVINSKA ŠKOLA BANJA LUKA, 2011 - 2018  |  SVA PRAVA ZADRŽANA  |  DIZAJN: BOJAN MIHAILOVIĆ